Käyttöehdot

YLEISET EHDOT KOSKIEN OSTOJA JA TOIMITUSTA LOVI-VERKKOKAUPASSA

Näitä Lovi Oy:n yleisiä ehtoja (“Ehdot”) sovelletaan kaikkiin LOVI-brändin alla myytäviä tuotteita koskeviin ostoihin, tilauksiin ja toimituksiin, jotka yksityishenkilönä ja kuluttajana toimiva henkilö (”Ostaja”) on tehnyt ja jotka on ostettu henkilökohtaiseen käyttöön Lovi-verkkokaupasta [osoite]. Näitä Ehtoja sovelletaan vain Lovi-tuotteita koskevaan myyntiin, ostoihin ja toimituksiin kuluttajille ei-kaupalliseen ja yksityiseen käyttöön, eikä niitä sovelleta jälleenmyyjien ja jakelijoiden tekemiin kauppoihin.

Ehdot yhdessä Ostajan Tilaajalta tekemän tuotteiden tilauksen kanssa muodostavat sitovan sopimuksen Osapuolten välille (”Sopimus”). Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja, ole ystävällinen äläkä tee tilausta Lovi-verkkokaupassa.

  1. TOIMITTAJA JA TUOTTEET

LOVI-brändin alla myytävien tuotteiden ostoa ja toimitusta koskevien yleisten ehtojen (“Ehdot”) mukainen toimittaja on Lovi Oy (y-tunnus 2049060-9), joka on perustettu Suomen lakien mukaan ja jonka rekisteröity osoite on Hallitie 3, 90940 Jääli, Suomi (“Toimittaja” tai ”Lovi”).

Yhteystiedot:
Puhelin: +358 (0)40 745 5002
Sähköposti: info@lovi.fi

  1. SOVELTAMISALA

Näitä Toimittajan ehtoja (“Ehdot”) sovelletaan kaikkiin LOVI-brändin alla myytäviä tuotteita koskeviin ostoihin, tilauksiin ja toimituksiin, jotka yksityishenkilönä ja kuluttajana toimiva Ostaja on tehnyt ja jotka on ostettu henkilökohtaiseen käyttöön Lovi-verkkokaupasta [osoite].

Toimittajaan ja Ostajaan viitataan itsenäisesti myös “Osapuolena” ja yhdessä “Osapuolina”.

Näitä Ehtoja sovelletaan vain Lovi-tuotteita koskevaan myyntiin, ostoihin ja toimituksiin kuluttajille ei-kaupalliseen ja yksityiseen käyttöön, eikä niitä sovelleta jälleenmyyjien ja jakelijoiden tekemiin kauppoihin. Ehdot yhdessä Ostajan Tilaajalta tekemän tuotteiden tilauksen kanssa muodostavat sitovan sopimuksen Osapuolten välille (”Sopimus”).

LOVI-brändin alla myytävät tuotteet ovat koriste- ja sisustustavaroita.

Näiden Ehtojen lisäksi sovelletaan Suomen lain mukaan soveltuvia kuluttajansuojaa koskevia lakeja ja asetuksia, ja siinä tapauksessa, että ostaja ei ole suomalainen, sovelletaan myös paikallisia, Ostajan tilauksen yhteydessä ilmoittaman osoitteen mukaisia kuluttajansuojaa koskevia pakottavia lakeja ja asetuksia, joita ei voida syrjäyttää Suomen lailla.

TILAUS

Ostajan Toimittajalle tekemä tilaus tehdään tilausjärjestelmän avulla Lovi-verkkokaupassa. Tilaus on Ostajaa sitova ja siihen sovelletaan näiden Ehtojen mukaisia palautusehtoja.

Kuluttajana toimivan Ostajan kohdalla vain henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut tilaukset, lahjat ja muut vastaavat ei-kaupalliset tarkoitukset ovat sallittuja ja hyväksytään käytössä olevassa verkkokaupassa sekä muilla keinoilla.

Sivunvaihto

TOIMITUS

Toimitusehdot sekä toimituspaikka ja -aika määritellään tilausvahvistuksessa, ellei toisin ole sovittu. Tilauksen valmistelussa toimitusta ja kuljetusta varten pyritään kohtuulliseen aikaan, mutta Toimittaja ilmoittaa mahdollisista odottamattomista viivästyksistä.

Toimittaja pidättää itsellään mahdollisuuden valita toimitustapa.

Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy Ostajalle, kun tilattuja tuotteita koskeva maksu on suoritettu ja tilauksen mukaiset tuotteet on lähetetty Ostajalle. Toimittaja vastaa kuitenkin kuljetuksen aikana tuotteille aiheutuneesta vahingosta. Mikäli tuotteet palautetaan Toimittajalle Toimittajasta johtuvasta syystä ja/tai mikäli Toimittaja toimittaa korjattuja tai korvaavia tuotteita Ostajalle, Toimittaja vastaa kuljetuksen aikaan tapahtuneesta vahingosta.

Mikäli Toimittaja havaitsee, että toimitus tulee viivästymään tai on todennäköinen, Toimittaja ilmoittaa viivästyksestä Ostajalle viipymättä kirjallisesti. Mikäli toimitus viivästyy eikä Ostaja ole peruuttanut tilausta, Toimittaja toimittaa tuotteet ensi sijassa Ostajalle. Ostaja ei ole oikeutettu mihinkään vahingonkorvaukseen toimituksen viivästymisen perusteella.

TUOTTEIDEN LAATU, REKLAMAATIOT JA PALAUTUKSET

Toimittaja on vastuussa siitä, että tuotteet ovat Toimittajan esittämän kuvauksen sekä laatuvaatimusten mukaisia. Lisäksi Toimittajan on noudatettava EU-lainsäädännön sekä paikallisten lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisten antamien toimeksiantojen asettamia vaatimuksia sekä Suomessa voimassa olevia standardeja, ja tuotteiden on täytettävä niiden asettamat vaatimukset.

Tuotteiden on toimitushetkellä oltava soveltuvia Toimittajan esittämän tuotekuvauksen mukaisiin tarkoituksiin, jotka ovat Toimittajan tiedossa, sekä muuten noudatettava sitä, mitä on esitetty tuotteiden laadusta, lajista, määrästä, pakkauksesta ja muista ominaisuuksista. Vanerista tehtyjen tuotteiden pinnassa voi esiintyä luonnollista vaihtelua, mikä ei tarkoita, että tuote olisi heikompilaatuinen tai virheellinen. Toimittaja ei takaa, että tuotteet soveltuvat mihinkään Ostajan erityiseen tarkoitukseen.

VIALLISTEN TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN

Kaikki ostettuja ja toimitettuja tuotteita koskevat reklamaatiot tulee osoittaa Toimittajalle, ja reklamaatioon tulee liittää tilauksen yksilöintitiedot sekä kuvat, joista käy ilmi tuotteessa oleva mahdollinen vahinko. Toimittaja käsittelee reklamaatiot ja mikäli Toimittaja toteaa tuotteiden olevan viallisia, se ohjeistaa Ostajaa viallisten tuotteiden palauttamisessa ja/tai niiden korvaamisessa Toimittajan kustannuksella. Kaikki reklamaatiot on tehtävä seitsemän (7) päivän sisällä siitä, kun Ostaja on vastaanottanut tuotteet.

MYYNTIKUNTOISTEN TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN

Voit palauttaa tuotteet 14 päivän kuluessa vastaanottamisesta saadaksesi täyden hyvityksen, jos tuotteet ovat alkuperäisessä pakkauksessaan, uudenveroisessa kunnossa ja jälleenmyytävissä.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme (info@lovi.fi). Ilmoita tilauksesi numero ja yksityiskohdat tavaroiden palauttamiseen. Vastaamme sähköpostiisi ja lähetämme palautusohjeet ja pakettikortin tulostettavaksi. Palautamme tavaran hinnan tai vaihdamme tuotteen heti, kun se on vastaanotettu meille. Palautusmaksu maksetaan palauttajan ilmoittamalle pankkitilille. Tuotteen vastaanottopäivä katsotaan päivämääräksi, jona asiakas on toimittanut tai noutanut tilauksen. Asiakkaan on näytettävä kuitti, josta käy ilmi tuotteen noutopäivä.

Emme hyväksy palautusta tuotteesta, joka on avattu tai vahingoittunut, jolloin tuotetta ei voi myydä uudelleen.

Palautettujen tavaroiden täytyy olla alkuperäispakkauksessa ja palautettu 14 päivän sisällä. Ostosten kuitin tulee olla tallessa. Hyväksymättömät palautukset laskutetaan asiakkaalta. Hyväksymättömät palautukset lähetetään takaisin asiakkaalle asiakkaan kustannuksella.

PALAUTUSOSOITE:
Lovi Oy, Hallitie 3, 90940 Jääli, Finland

HINNAT JA MAKSUT

Hinnat ovat tilaushetkellä verkkokaupassa saatavilla olevan Toimittajan hinnaston mukaisia. Toimituskustannukset lasketaan erikseen. EU:n alueella hinnat sisältävät arvonlisäveron ja EU:n ulkopuolella arvonlisävero ei sisälly hintaan. Mikäli tuotteiden toimitukseen Ostajan tilauksessa ilmoittamaan osoitteeseen liittyy mitä tahansa veroja, Ostaja vastaa tällaisista veroista ja niiden maksamisesta paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti.

Toimittaja voi valita hyväksymänsä maksutavat. Molemmat Osapuolet huolehtivat mahdollisista omista paikallisista pankki- tai luottokorttimaksuistaan.

Toimittaja käyttää Paytrailin palveluita maksujen vastaanottamiseen. Maksuehdot täällä.

VASTUUNRAJOITUS

Toimittaja ei ole vastuussa mistään epäsuorasta vahingosta, liitännäisvahingosta tai välillisestä vahingosta tai kuluista, mukaan lukien muun muassa menetetystä voitosta tai menetetyistä säästöistä tai mistään henkilövahingoista, kuolemasta tai vahingosta, ja Toimittajan vastuun enimmäismäärä ei missään tilanteessa ylitä tuotteiden arvoa.

YLIVOIMAINEN ESTE

“Ylivoimainen este” tarkoittaa Osapuolen mitä tahansa laiminlyöntiä suorittaa Sopimuksen mukaiset velvoitteensa johtuen Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei olisi voinut ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä, ja jonka seurauksia kyseinen Osapuoli ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä voivat olla esimerkiksi hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat tai sopimukseen perustuvaan toimivaltaan sisältyvät toimet, tulipalot, tulvat, epidemiat, karanteenirajoitukset, lakot, työsulut, työtaistelut, mellakat, terroriteot tai nimenomaiset uhkaukset terroristisesta toiminnasta sekä häiriöt rahtiliikenteessä tai energianjakelussa. Lakot, työsulut, boikotit ja muut työmarkkinatoimet muodostavat Ylivoimaisen esteen myös silloin kun Osapuoli itse on tällaisen toimen kohteena tai on osallisena siihen.

Lukuun ottamatta maksuvelvollisuutta, kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa Ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästyksistä ja vahingoista. Osapuolen tulee ilmoittaa toiselle Osapuolelle Ylivoimaisesta esteestä viipymättä kirjallisesti. Osapuolen tulee vastaavasti ilmoittaa toiselle Osapuolelle Ylivoimaisen esteen päättymisestä. Mikäli Ylivoimaisesta esteestä johtuva viivästys tai sopimusvelvoitteiden laiminlyönti kestää kolmekymmentä (30) päivää tai pidempään, molemmilla Osapuolilla on oikeus yksipuolisesti päättää Sopimus tai mikä tahansa Ehtojen mukainen tilaus tai toimitus, ja toimesta on ilmoitettava toiselle Osapuolelle.

AINEETTOMAT OIKEUDET

Kaikki aineettomat oikeudet (“IP”) mukaan lukien muun muassa patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet (riippumatta siitä ovatko ne rekisteröitävissä), keksinnöt, tekijänoikeudet, oikeudet valokuviin, domain-nimet, tavaramerkit, toiminimet, brändit ja kaikki muut teollisoikeudet ja aineettomat oikeudet, riippumatta siitä tunnustetaanko niitä nimenomaisesti soveltuvan lain mukaan ja riippumatta sitä ovatko ne rekisteröitävissä, sekä kaikki niiden sovellukset koskien tuotteita tai tuotteisiin liittyen kuuluvat Toimittajalle. Aineettomia oikeuksia ei siirretä tai luovuteta.

VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Ostajan ja Toimittajan välisiin ostoihin, tilauksiin ja toimituksiin tilauspäivästä siihen asti, että kyseiset tuotteet on toimitettu, kaikki maksut on suoritettu ja reklamaatioihin ja palautuksiin liittyvät määräajat ovat päättyneet.

Mikäli jokin osan näistä Ehdoista sen sanamuodon tai luonteen perusteella on tarkoitettu jäämään voimaan tai jonka tulisi jäädä voimaan näiden Ehtojen voimassaolon päättymisen jälkeen, kyseinen ehto jää voimaan minkä tahansa syyn perusteella, mukaan lukien aineettomat oikeudet sekä vastuunrajoitus.

MUUT EHDOT

Mikäli Osapuoli jossain tapauksessa laiminlyö vaatia minkä tahansa näiden Ehtojen mukaisen toimen suorittamista tai luopuu mistä tahansa näiden Ehtojen mukaisesta oikeudesta, tämän ei katsota tarkoittavan oikeuksista tai oikeussuojakeinoista luopumista mahdollisissa tulevissa samankaltaisissa tilanteissa.

Mikäli jonkin osan näistä Ehdoista todetaan olevan pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, tai mikäli jokin osa näistä Ehdoista tulee pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi missä tahansa laajuudessa, kyseinen ehto poistetaan ja jäljelle jäävät ehdot pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisena suurimmassa lain sallimassa laajuudessa, ja Toimittaja sitoutuu korvaamaan tällaisen ehdon voimassa olevalla ja täytäntöönpanokelpoisella ehdolla.

Näihin Ehtoihin tehtävät muutokset eivät ole päteviä, ellei niitä ole tehty kirjallisesti ja ellei molempien Osapuolten asianmukaisesti valtuutettu edustaja(t) ole allekirjoittanut muutoksia.

HENKILÖTIEDOT

Toimittaja noudattaa soveltuvia lakeja, asetuksia ja viranomaisten ohjeistuksia koskien henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Euroopan unionissa, mukaan lukien muun muassa yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Lisätietoa henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä löydät Toimittajan tietosuojapolitiikasta, joka on luettavissa osoitteessa [osoite].

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin Yleisiin Ehtoihin, Sopimukseen ja kaikkiin niistä johtuviin tai niihin liittyviin asioihin sovelletaan ja niitä tulkitaan yksinomaan Suomen lain mukaan, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä tai mitä tahansa lakeja, sopimuksia tai asetuksia koskien kansainvälistä tavaran kauppaa ja yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

Kaikki näihin Ehtoihin perustuvat tai niihin liittyvät riidat, erimielisyydet tai väitteet, joita ei pystytä selvittämään sovinnollisesti Osapuolten välillä, ratkaistaan kantajan kotipaikan ensimmäisen asteen tuomioistuimessa, ellei kuluttaja-asioita koskeva prosessi ole mahdollinen kantajan kotipaikassa.