Tietosuojaseloste

TIETOSUOJAPOLITIIKKA 

Lovi Oy käsittelee henkilötietojasi verkkokaupassamme tekemiesi tilausten yhteydessä. Henkilötietosi tallennetaan asiakasrekisteriimme tilausten käsittelyä, kirjanpitoa, asiakkuudenhallintaa ja markkinointia varten. Tässä tietosuojapolitiikassa selostamme miten käsittelemme ja käytämme tietojasi ja mitkä ovat oikeutesi. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojapolitiikkaan ja ilmoitamme sinulle, mikäli muutokset vaikuttavat oikeuksiisi ja vapauksiisi.  

1.  YHTEYSTIEDOT 

Lovi Oy (y-tunnus: 2049060-9) 
Osoite: Hallitie 3, 90940 Jääli, Finland 
Puhelinnumero: +358 40 745 5002 
Sähköposti: info@lovi.fi 
Yhteyshenkilö: Mikko Paso 

2. KÄSITELTÄVÄT TIEDOT 

  • Etu- ja sukunimi 
  • Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
  • Tilaustiedot, uutiskirjeen tilaustiedot sekä mahdolliset laskutustiedot 

3. KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE 

Pyydämme sinua antamaan tietosi rekisteröityessäsi asiakkaaksi tai kun teet tilauksen verkkokaupassamme. Käytämme näitä tietoja tilauksesi toteuttamiseen. 

Käsittelemme tietojasi tilauksen käsittelyä, kirjanpitoa, asiakkuudenhallintaa sekä markkinointia varten. Tietoja voidaan käyttää myös Lovi Oy:n toiminnan kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin. 

Käytämme henkilötietoja ainoastaan oikeutettujen etujemme perusteella tilauksesi toteuttamiseksi sekä liiketoimintamme kehittämiseksi. 

Käsittelemme tietojasi markkinointitarkoituksessa vain, jos olet antanut suostumuksesi ja/tai olet tilannut uutiskirjeen tai muun vastaavan markkinointitiedotteen meiltä. Verkkosivuillamme on tilauslomake uutiskirjeen tilausta varten. Voit tilata uutiskirjeemme myös rastittamalla tilausruudun kassanäkymässä. Jos annat suostumuksesi, lähetämme sinulle sähköpostitarjouksia sekä tietoa Lovi Oy:n tuotteista ja toiminnasta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa. Jokainen lähettämämme uutiskirje sisältää linkin, jota painamalla voit peruuttaa tilauksen.  

4. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA SUOJAAMINEN 

Säilytämme tietojasi kirjanpitotarkoituksia varten asiakassuhteesi ajan ja enintään 10 vuotta kirjanpitolain mukaisesti. 

5. TEKNISET JA ORGANISATORISET TOIMENPITEET 

Käytämme useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojelemiseksi. Olemme sinuun yhteydessä välittömästi, mikäli joudumme tietoturvaloukkauksen kohteeksi. 

6. EVÄSTEET 

Verkkokauppamme käyttää evästeitä. Niiden tarkoituksena on parantaa käyttäjäkokemustasi sivuillamme. Evästeet eivät kerää tietoja, jotka mahdollistavat yksilöiden identifioimisen. 

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTO 

Asiakastietoja käyttävät ainoastaan ne Lovi Oy:n työntekijät, jotka ovat oikeutettuja siihen. Käytämme ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluja, jotta voimme käsitellä tilauksesi. Esimerkiksi logistiikkayritykset ja maksupalveluntarjoajamme Paytrail käsittelevät tietojasi. 

Tietojasi säilytetään pääasiallisesti EU/ETA-alueella. Mikäli meidän täytyisi toimintamme puitteissa siirtää tiedot EU/ETA-alueen ulkopuolelle, teemme niin noudattaen lainsäädännön asettamia vaatimuksia ja hyödynnämme tarvittavia EU:n komission hyväksymiä suojatoimenpiteitä ja vakiosopimuslausekkeita, mikäli se on tarpeen. 

Olethan meihin yhteydessä, mikäli haluat lisätietoja. 

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet (ks. tarkemmin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklat 15-21): 

  • Tiedonsaantioikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan sekä oikeus nähdä kyseiset tiedot. Tiedot toimitetaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet pyyntösi ja identifioineet sinut. 
  • Oikeus tietojen oikaisuun: rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheellinen tai puutteellinen henkilötieto.  
  • Oikeus tietojen poistamiseen: rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan mikä tahansa henkilötieto, jota ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten se oli kerätty tai jota varten sitä käsiteltiin, ja jonka käsittelyä rekisteröity vastustaa, ellei käsittelylle ole laillista perustetta, sekä tieto, jota käsitellään lainvastaisesti tai joka täytyy poistaa laillisen velvoitteen täyttämiseksi. 
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tilanteessa, jossa henkilötiedon paikkansapitävyys tai totuudenmukaisuus on kiistetty, tai henkilötietoa käsitellään lainvastaisesti, tai rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoa, mutta rekisteröity oikeutetusti vastustaa henkilötiedon poistamista, tai jos rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä, mutta käsittelyn laillisen perusteen olemassaoloa ei ole vielä selvitetty. 
  • Oikeus vastustaa: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloin, kun henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artiklan mukaisesti. Tällöin rekisterinpitäjän on käsittelyn jatkamiseksi osoitettava, että henkilötietojen käsittelylle on olemassa laillinen peruste. 
  • Oikeus ilmoittaa tietosuojaviranomaiselle: rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu (https://tietosuoja.fi/tietosuojavaltuutetun-toimisto).  

Mikäli sinulle herää kysymyksiä tietosuojapolitiikastamme tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse: info@lovi.fi.