Suojelemme luontoa

Hyvä suunnittelu ei keskity vain tuotteen ulkomuotoon. Aina on olemassa vihreämpi tapa toimia. Meille se tarkoittaa jatkuvaa kehitystä ja luonnon kannalta kestäviä tapoja valmistaa tuotteitamme. Haluamme tarjota kestävää iloa kertakäyttötuotteiden sijaan.

Materiaalit ja tuotanto

Alusta asti oli varmaa, että käytettävä materiaali olisi puu. Metsiemme tarjoama, luonnonmukainen ja uusiutuva materiaali. Täydellinen vaihtoehto muoville.

Tuotteemme valmistetaan omassa pienessä tehtaassamme Jäälissä, Pohjois-Suomessa. Näemme päivittäin miten tuotteet valmistetaan, ja kuinka prosesseja voidaan kehittää. Tuotannon tehostaminen vähentää materiaalihukkaa ja energian käyttöä huomattavasti. Hyvä suunnittelu ei keskity pelkästään tuotteen ulkomuotoon.

Käyttämämme maalit ovat myrkyttömiä ja vesiliukoisia. Näin tiedämme niiden olevan turvallinen vaihtoehto luonnolle, asiakkaillemme ja työntekijöillemme.

Minimoimme muovin käytön tuotannossamme. Vuonna 2017 otimme käyttöön muovittomat kuluttajapakkaukset.

Hiilineutraali jätehuolto ja vihreä sähkö

Tuotannostamme ylijäävät materiaalit, kuten pahvit, muovit, paperit ja metallit, kierrätetään tarkasti. Puumateriaali toimitetaan energiantuotantoon. Jäljelle jäävä jäte käsitellään hiilineutraalin jätehuollon periaatteiden mukaisesti. Aiheutuva hiilijalanjälki mitataan ja mitattu päästömäärä kompensoidaan Gold Starndard-sertifioitujen metsityshankkeiden kautta. Näin päästöjämme vastaava määrä hiiltä sidotaan ilmakehästä metsiin. Gold Standard-sertifioidut metsityshankkeet edistävät myös muita kestävän kehityksen tavoitteita tukemalla paikallisten työllistymistä ja vahvistamalla luonnon monimuotoisuutta.

100% tuotannossa ja toimistossa käyttämästämme sähköstä on uusiutuvaa energiaa, kuten tuuli-, ja vesivoimaa sekä aurinkoenergiaa. Käyttämämme sähkö on tuotettu Pohjoismaissa ja tuotanto on varmistettu European Guarantee of Orgin järjestelmän mukaisesti.

175 000 puuta istutettu

Metsien katoaminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Se aiheuttaa eroosiota, aavikoitumista ja ​​tulvia monissa maissa.

Vuodesta 2009 vuoteen 2020 olemme istuttaneet 55 000 puuta yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Vuosina 2020-2022 istutimme 120 000 puuntainta yhdessä Eden Reforestation Projectsin kanssa. Eden Reforestation Projects työllistää paikallisia kyläläisiä kasvattamaan puiden taimia, istuttamaan niitä ja huolehtimaan niistä kasvavista metsistä. Tämä antaa asukkaille mahdollisuuden ansaita elantonsa ja tehdä alueista jälleen elinvoimaisia ja vihreitä. Edenin metsitysprojektit toimivat kahdeksalla alueella: Haitissa, Hondurasissa, Indonesiassa, Keniassa, Madagaskarissa, Mosambikissa, Nepalissa ja Nicaraguassa.

Lisätietoa Eden Reforestation Projectsista.

Yhteensä olemme istuttaneet nyt 175 000 puuta.

Tulevaisuudessa suunnitelmamme on keskittyä lisäämään luonnon monimuotoisuutta ja toipumiskykyä suojelemalla vanhoja metsiä. Pysy mukana!

Kiitos

Kiitos, kun olet mukana luomassa ympäristöystävällisempää, kestävämpää ja parempaa maailmaa. Pienilläkin jokapäiväisillä valinnoilla on suuri merkitys. Tuotteiden valmistustavat, käytetyt materiaalit ja pakkaukset kehittyvät koko ajan ja meidän kaikkien on tärkeää olla mukana tässä kehityksessä tekemällä vastuullisia päätöksiä.