METSÄN KASVATTAMISEEN TARVITAAN KOKO KYLÄ

”60 000 uutta puuta istutettu!”

Luonto on meille sydämenasia. Luonnon kannalta kestävällä tavalla toimiminen on kaiken tekemisemme lähtökohta. Koska käytämme tuotteisiimme luonnon tuottamaa materiaalia, on meidän vastuullamme valmistaa tuotteemme luontoa kunnioittaen. Haluamme myös tukea projekteja, jotka pitävät huolta luonnon monimuotoisuudesta ja toimivat paikallisia yhteisöjä tukevalla tavalla.

Yksi ekologisen toimintamme perusteista on puiden istuttaminen. Aloitimme puiden istuttamisen vuonna 2009, yhteistyökumppaninamme Kirkon ulkomaan apu. Vuosina 2009-2019 istutimme yhdessä 55 000 puuntainta. Vuoden 2020 lopulla aloitimme uuden yhteistyön Eden Reforest Projectin kanssa. Ensimmäisenä vuonna lahjoitimme 60 000 puuntaina ja vuonna 2021 onnistuimme lahjoittamaan saman määrän. Vuoden 2022 alussa olemme lahjoittaneet 175 000 puuntainta ja jatkamme vähintään 50 000 taimen vuosittaisella lahjoituksella.

MIKSI PUIDEN ISTUTTAMINEN ON TÄRKEÄÄ?

Lovin puuvalikoima alkaa 16,5 cm korkeasta puusta ja kasvaa aina kahden metrin korkeuteen. Jopa korkeampia puita on mahdollista valmistaa.

Puiden kyky sitoa itseensä hiilidioksidia on ilmiömäinen. Kasvava puu sitoo itseensä hiilidioksidia ja vanhat puut säilyttävät sitä. On myös hyvä muistaa, että puusta valmistettu tuote varastoi hiilen itseensä myös sen jälkeen, kun puu on kaadettu.

Hiilidioksidin sitominen ei ole puiden ainoa tehtävä. Yhteyttäessään puut tuottavat hiilidioksidista ja vedestä happea ja sokeria auringonvalon avulla. Tuotetun sokerin, glukoosin, kasvi puu tarvitsee kasvuunsa, mutta hapen se vapauttaa ilmakehään.

Puiden juuret pitävät maaperän kuohkeana, jolloin sadevesi pääsee imeytymään maahan sen sijaan, että se jäisi tulvimaan maan pinnalle. Juuret myös sitovat maata paikalleen rannikoilla ja vuoristoissa sekä estävät aavikoitumista.

Puut tarjoavat myös suojaa ja ravintoa ihmisille sekä lukemattomille eläin- ja hyönteislajeille. Myös muu kasvillisuus hyötyy hyvinvoivasta metsästä.

EDEN REFORESTATION PROJECTS

“Metsän kasvattamiseen tarvitaan koko kylä.” Eden Reforestation Projects toimii kahdeksassa maassa istuttaen metsiä paikallisen väestön avustuksella. Puiden istuttamisen lisäksi järjestön tavoitteena on tarjota ihmisille työtä ja mahdollisuuden huolehtia itsestään ja perheestään taloudellisesti. Työn myötä kokonaiset yhteisöt voidaan nostaa köyhyydestä ja samalla saada aikaan hienoja tuloksia ilmastonmuutosta torjuvassa työssä. Lapsille voidaan tarjota koulutusta, terveydestä voidaan huolehtia paremmin ja turvallisia asumuksia voidaan rakentaa.

PAIKALLISET PUULAJIT

Eden Reforestation Projects istuttaa metsitysalueilleen ainoastaan paikallisia puulajeja. On erityisen tärkeää ymmärtää mitkä puulajit menestyvät alueella. Paikallisten lajien istuttaminen tukee alueen luonnollista biodiversiteettiä.

Alueille istutetaan myös yhteisöille ja maanviljelylle hyödyllisiä puulajeja, jotta hiilinieluiksi istutetut puut saisivat kasvaa rauhassa.Kun puulajit ja niiden tarpeet tuntevat paikalliset ihmiset kasvattavat, istuttavat ja hoitavat metsiä, on niiden kasvu turvattu.

KASVATA, ISTUTA JA SUOJELE

Eden Reforestation Projects käyttää toiminnassaan erilaisia, istutusalueen mukaan valittavia puunistutusmetodeja.

Osa alueista uudistetaan kylvämällä siemenet suoraa maapohjaan. Suora kylvö tehdään yleensä sadekaudella, jolloin siemenet saavat riittävästi kosteutta itääkseen. Nopeasti kasvavien, paikallisten pioneerilajien siemeniä voidaan lisätä myös savesta, kompostista, mullasta ja siemenistä tehtyihin siemenpalloihin tai siemenpommeihin, jotka kuivataan ja sadekauden alkaessa istutetaan pieniin maakuoppiin. Siemeniä voidaan kylvää myös pieniin pusseihin, putkiin ja purkkeihin, joissa ne saavat itää ja kasvaa taimiksi ennen istuttamista.

Eden Reforestation Projectsilla on taimitarhoja, joissa paikalliset istuttavat ja hoitavat puuntaimia ennen kuin ne ovat valmiita istutettavaksi maahan.

Näillä tarhoilla kasvatetaan pääasiassa hitaammin kasvavia paikallisia puulajeja, joita lisätään nopeasti kasvavien puulajien joukkoon, monimuotoisuuden turvaamiseksi. Taimitarhoilla kasvatetaan myös hyötykäyttöön istutettavia puita.

Paikallisia lajeja kasvatetaan taimitarhoilla.

Puut pudottavat ympärilleen siemeniä, joista alkaa kasvaa uusia puita. Sadekauden alkaessa hyvinvoivista metsistä voidaan kerätä pieniä puuntaimia ja siirtää niitä toisille alueille ilman, että siitä koituu harmia alkuperäiselle metsälle. Vain pieni osa näistä taimista selviäisi ja pystyisi kasvamaan täysikasvuiseksi puuksi alkuperäisellä kasvupaikallaan, joten niiden siirtäminen uudelle kasvupaikalle on perusteltua.

Joitain puulajeja kasvatetaan emopuun oksista. Oksa voidaan istuttaa suoraa maahan tai sitä voidaan ensin juurruttaa taimitarhalla. Joidenkin mangrovelajien levittäminen tapahtuu keräämällä puiden oksista kasvavia taimia.

Uusia metsiä kylvetään ja istutetaan lukuisilla tavoilla, joista sopivin valitaan alueen erityispiirteiden mukaan. Eden Reforestation Projectsin työntekijät hoitavat ja huolehtivat myös istutettujen taimien kasvusta ja suojelevat kasvavia metsiä.

Puiden istutus on vain yksi tavoistamme suojella luontoa. Lue lisää täältä.